Přejít k hlavnímu obsahu

Poselství křesťanských svátků je vzdělávací projekt pro základní a střední školy formou besed pro žáky k učivu průřezových témat Multikulturní výchova a Osobnostní a sociální výchova.  

Cíl nabízených programů  
  • Rozšíření všeobecného přehledu žáků v oblasti židovské, antické a křesťanské kultury; poznání reálií a zajímavých souvislostí. 
  • Poskytnutí nových podnětů ke slavení svátků, zvláště Vánoc a Velikonoc tak, aby byl člověk duchovně obohacen. 
  • Prostor k zamyšlení nad hodnotami všeobecně přijímanými jako dobré a potřebné pro jedince i pro společnost. 

Další obsah na současném webu již není dostupný, protože směřuje na starý web BIHK. Navrhuju k programům takovouto strukturu:

Co je program zač

- pokud není úvodní odstavec dostačující, pak rozvést, jinak bych vynechával

Fotografie z programu (má-li KC k dispozici fotografie, které může použít na web, pak bych sem přidal jako vizuální lákadlo i k rozředění textu 3-4 fotografie z realizace)

 

Jak program vypadá

 

- kdo ho realizuje

- jakou má formu (místo, délka, třída/jiná skupina, časté techniky; informace obecně)

 

Objednání programu

- kde je možné ho objednat a jak

- kromě výše uvedených údajů uvést i vhodnou dobu pro objednávání, jak je to s cenou, případnými požadavky na vybavení

 

Reference

- odkaz na část škol, kde se program již realizoval

 

Ukázkové metodiky programu

- uvést např. 2-3 metodiky pro různé věkové skupiny, vkládat do přílohy