Přejít k hlavnímu obsahu

Abrahám

Na základě příběhu o Abrahamovi se děti zamýšlejí nad vlastním vztahem k Bohu, nad důvěrou k Němu a nad Božím zaslíbením pro lidstvo. Přemýšlejí o tom, co znamená Boží zaslíbení konkrétně pro jejich osobní život.

KLÍČOVÉ TÉMA: Abrahám důvěřuje Bohu a jeho slovu. V této důvěře jde do neznáma. Nechá se vést. Narození syna pak ukazuje, že Bůh plní svá zaslíbení.

 

Odkazy

Jeruzalém a události Svatého týdne

Při prezentaci událostí Svatého týdne a jejich poselství doporučujeme vycházet z biblických textů a zasadit tyto události do geografických a historických souvislostí, a také do dějin spásy.  
V metodice Jeruzalem (viz přílohy) najdete několik tipů na zpracování těchto událostí v katechezi dětí i při práci s biblickými texty s mladými lidmi a dospělými. Je v něm popsána i práce s modelem Jeruzaléma (viz první řádek tabulky) a s plánkem Jeruzaléma (poslední řádek tabulky). 

Rok svatého Josefa

Papež František vyhlásil rok sv. Josefa od 8. prosince 2020 do 8. prosince 2021 apoštolským listem "Patris corde" - otcovským srdcem. Upozorňuje nás v něm na mnoho rozměrů a ctností tohoto muže a otce, v dnešní době možná trochu neprávem opomíjeného. V přílohách níže naleznete apoštolský list papeže Františka, apoštolskou exhortaci sv. Jana Pavla II. o sv. Josefovi v životě Krista a církve i dekret apoštolské penitenciárie s uvedením daru plnomocných odpustků k tomuto roku.

sv. Josef v Litaniích

Péče o stvoření

K encyklice papeže Františka Laudatio si jsme v roce 2021 připravili kompletní metodiku, kterou lze v jednotlivých částech využít pro práci s dětmi, mládeží i dospělými. Metodika je zároveň nabídkou, jak lze s textem encykliky pracovat. Níže nabízíme také metodiku „Bůh nás miloval dříve, než začal čas“ zpracovanou pro malé děti ve věku 6-8 let.