Přejít k hlavnímu obsahu

Obsah náboženské výchovy v naší diecézi se řídí Osnovami k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.-9. ročníku základní školy (schválilo MŠMT ČR dne 2. 6. 2004 s platností od 1. 9. 2004 pod č.j. 20 924/2003–22, církevně schváleno na 49. plenárním zasedání ČBK dne 9. 4. 2003).

Předmět NÁBOŽENSTVÍ - podklady ke Školnímu vzdělávacímu programu

Materiály byly vytvořeny v roce 2007 dle stávajících osnov pro výuku náboženství, schválených ČBK v roce 2004. Můžete si je stáhnout najednou v jednom zabaleném souboru (rocnikove-koncepty.zip) nebo pro jednotlivé ročníky.