Přejít k hlavnímu obsahu

Diecézní setkání dětí 2024

Kostel plný dětí, radosti a smíchu aneb Diecézní setkání dětí 2024.

Adalbertinum a přilehlý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové se v sobotu 18. května 2024 naplnil radostí, nadšením a dětským smíchem. Konalo se tu totiž Diecézní setkání dětí s tématem modlitba, kterého se letos zúčastnilo přes 200 dětí a na 50 dospělých. Touto akcí jsme se připojili k Celosvětovému dni dětí, který vyhlásil na tyto dny papež František.

 

Pravidelné aktivity KPC

 

Diecézní setkání dětí

 

Diecézní setkání katechetů

 

Oblastní setkání katechetů (OSK) 

Oblastní setkání katechetů se koná v současné době on-line formou. OSK je otevřené všem, kdo se nějakým způsobem podílejí na katechezi, výuce náboženství nebo náboženském vzdělávání dětí a dospělých. 

Součástí programu je:

Akolyta

Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal jáhnovi a knězi. Jeho úkolem je konat službu u oltáře a pomáhat jáhnovi a knězi při liturgických úkonech, zvláště při mši svaté. Akolyta také může podávat eucharistii při bohoslužbě, nosit ji nemocným nebo po pověření vystavovat Nejsvětější svátost při adoraci.

Praktické požadavky na službu akolyty jsou uvedeny ve směrnici ČBK o ustanovení lektorů a akolytů (v příloze).

 

Dobrovolník duchovní péče

Dobrovolník duchovní péče ve zdravotnictví nabízí nemocným lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností – zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním i mlčenlivou přítomností u lůžka, modlitbou, četbou z Bible, zprostředkováním účasti na nemocničních bohoslužbách. Může dále zprostředkovat kontakt s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice.

Učitel náboženství

Úvodní text – ideálně vysvětlení, co se na koho vztahuje, co je vhodné si prostudovat, pokud někdo nově žádá o kanonickou misi pro výuku na faře nebo pro výuku ve škole atp.

 

  • Směrnice o udělování kanonických misí v Královéhradecké diecézi (existuje? Na webu není)

  • Pravidla pro udělování kanonické mise. Uděluje se zpravidla katechetům – laikům, ale má se o ni žádat i pro kněze a jáhny, pokud působí v jiné farnosti, než ke které jsou ustanoveni... Více v přiloženém dokumentu. 

Přihlásit se k odběru Vzdělávání a podpora