Přejít k hlavnímu obsahu

Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal jáhnovi a knězi. Jeho úkolem je konat službu u oltáře a pomáhat jáhnovi a knězi při liturgických úkonech, zvláště při mši svaté. Akolyta také může podávat eucharistii při bohoslužbě, nosit ji nemocným nebo po pověření vystavovat Nejsvětější svátost při adoraci.

Praktické požadavky na službu akolyty jsou uvedeny ve směrnici ČBK o ustanovení lektorů a akolytů (v příloze).

 

Pomocník při podávání sv. přijímání

Jestliže to vyžaduje potřeba církve v případě nedostatku služebníků, mohou i laici, ačkoliv nejsou lektory nebo akolyty, nahrazovat podle předpisů práva některé úkoly. (kán. 230, § 3 CIC) Službu pomocníka při podávání svatého přijímání nelze zaměňovat se službou akolyty či akolytky, ke které mohou být laici trvale ustanovováni na základě apoštolského listu papeže Františka motu proprio Spiritus Domini ze dne 11. ledna 2021. Přesto je jejich služba v dnešní církvi potřebná a žádoucí.

Biskupství královéhradecké pořádá v roce 2023 Kurz pro pomocníky při podávání sv. přijímání. Kurz bude probíhat v období leden – květen 2023 a je naplánován tak, aby skončil před slavností Těla a Krve Páně. O této slavnosti by mohli pomocníci při podávání sv. přijímání oficiálně přijmout toto pověření ke službě ve své farnosti.

Bližší informace ke kurzu naleznete v přílohách.

 

Praktické informace