Přejít k hlavnímu obsahu

Na této stránce postupně umisťujeme odkazy na vzdělávací cykly rádia Proglas, které by vám mohly pomoci při vaší nelehké práci. Cykly jsou dostupné z audioarchivu rádia, v některých případech pak i zakoupitelné na digitálním médiu.

Česká katolická teologie 1850-1950 a přírodní vědy 
 • Autor: Prof. Ctirad Václav Pospíšil

 • V monografii nazvané "Zápolení o naději a lidskou důstojnost" představuje její autor prof. Ctirad Václav Pospíšil českou katolickou teologii z let 1850-1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu.
 • Tento pořad najdete také v audionakladatelství Slyš.to. Koupí tohoto titulu podpoříte činnost Radia Proglas.
 • více ZDE 
České nebe
Křesťanští teologové prvních tří století  
 • Autor: Doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
 • Jak název napovídá, předmětem našeho zájmu budou osobnosti a spisy, které pro křesťanskou teologii mají velký význam.
 • více ZDE 
Liturgie svátostí
 • Autor: prof. František Kunetka, Th.D.
 • Člověk je homo festivus, to znamená člověk slavící. U křesťanů se to projevuje liturgickým slavením. Ale slavením čeho? Máme sedm svátostí. Každá z nich reaguje na určitou situaci v našem životě (narození, změna stavu, provinění, nemoc). Jedná se o chvíle, kdy se zásadně změníme nebo pro něco rozhodneme. A vždy je to důvod oslavit. K pořádné slávě ale potřebujeme ritus, jakýsi obřad který dodává slavení řád a vznešenost. To platí i o dnešní liturgii křesťanů. Jenže tato liturgie má již „něco za sebou“. Po staletí se vyvíjela a měnila. Pro dnešního člověka může být tedy oslava životních situací formou liturgie méně srozumitelná. Připravili jsme pro vás desetidílný vzdělávací cyklus o liturgii svátostí.
 • více ZDE 
O katechezi od Adama
 • Autor: ThLic. David Bouma, Th.D. 
 • Populárně naučnou formou nabízí nové a neotřelé pohledy na věrouku a moderní katechezi katolické církve.
 • více ZDE 
Svaté královny
 • Autor: prof. Martin Weis - církevní historik
 • více ZDE
Úvod do knih Starého zákona
 • Autor: doc. Petr Chalupa
 • Cyklus, ve kterém představíme všechny starozákonní knihy. Dozvíte se, jak tyto knihy jejich autoři a redaktoři sestavili a jaké jsou jejich příběhy o vznikání. U každé knihy se navíc zastavíme nad jejich základními teologickými otázkami a poselstvími. V závěru pořadu Vám náš pravidelný host doc. Petr Chalupa přiblíží význam probírané knihy pro člověka žijícího v současnosti.
 • více ZDE