Přejít k hlavnímu obsahu

Dobrovolník duchovní péče ve zdravotnictví nabízí nemocným lidský zájem vyjádřený osobní návštěvou a přítomností – zpravidla formou rozhovoru, nasloucháním i mlčenlivou přítomností u lůžka, modlitbou, četbou z Bible, zprostředkováním účasti na nemocničních bohoslužbách. Může dále zprostředkovat kontakt s duchovními všech církví a náboženství registrovaných v České republice.

Dobrovolník pomáhá změnit charakter nemocniční péče, která je často zaměřena jen na léčení příznaků a projevů nemoci, která často trpí nedostatkem personálu a tím i nedostatkem běžného lidského kontaktu, nebo neví, jak nakládat s duchovními potřebami pacientů. Dobrovolnická služba v nemocnicích a léčebnách je praktickým vyjádřením evangelijní výzvy: byl jsem nemocen, a navštívili jste mě... (Mt 25,36)

Zásady

Dobrovolník:

  • je ochoten všem bez rozdílu věnovat svůj čas, sdílet jejich radosti, ale i starosti, strach, bolest, osamocení, úzkost…
  • respektuje svobodu nemocného službu přijmout, ale i odmítnout.
Kurz - Dobrovolník duchovní péče ve zdravotnictví

Biskupství královéhradecké periodicky připravuje kurz dobrovolník duchovní péče ve zdravotnictví pro zájemce o tuto dobrovolnickou činnost. Poslední kurz proběhl na podzim roku 2021.

Pokud o absolvování kurzu máte zájem, můžete nás kontaktovat nebo oslovit vhodné lidi ve Vašem okolí a informovat nás. Ve chvíli, kdy budeme kurz znovu připravovat, Vám dáme vědět.

Obvyklá délka kurzu:  8 sobot

Místo kurzu: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové.

 

Doporučené audiovizuální programy k tématu

____________________________________________________________________________________

Neboj se doplout aneb Umění doprovázet (TV Noe)

Naše společnost se příliš nevěnuje posledním věcem člověka, je  zaměřena spíše na výkon, na mnoho aktivit, neumí dobře reagovat na potřeby umírajících, odsouvá je a schovává za plenty do nemocnic. Jen malé procento umírajících lidí zůstává doma, ve svém přirozeném prostředí. Každý člověk, zvlášť těžce nemocný, však potřebuje fyzickou blízkost, dotyk, pohled očí, gesto, které říká, že je milovaný a cenný. A v době umírání potřebujeme bez rozdílu všichni naději a ujištění, že náš život smrtí nekončí, ale pokračuje dál. Hospicová péče je služba, která mění tou nejpřirozenější formou společnost a zanechává v ní to nejpodstatnější – svědectví služby v křesťanském duchu.


Dobrá smrt (Proglas)

Interpret: MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Marek Chvátal

Tento cyklus chce nabídnout důležité informace pro ty, kteří se musí vyrovnávat s náročnou diagnózou neléčitelné nemoci. V tomto období totiž člověk prochází silnou bouří emocí a bezradnosti. S odborníky, kteří problémy terminální fáze onemocnění řeší běžně v praxi, se budeme snažit vcítit do obtížné situace pacienta a přemýšlet nad tím, co prožívá, jaké může mít před sebou překážky, jak komunikovat s rodinou a jak dojít ke smíření. 


O klinické smrti s Margaretou Johnovou (Proglas)

Psycholožka Margareta Johnová roky zkoumala zážitky lidí, kteří se dostali na hranici života a smrti - prožili klinickou smrt. Co lidé, kteří na krátko opustí tento svět a zase se do něj vrátí, viděli? Jaký fenomén jejich zkušenosti spojuje, nezávisle na jejich věku, vyznání či povaze? O zážitcích blízké smrti si s Margaretou, která mimo jiné na toto téma přednášela společně s americkým psychiatrem Raymondem Moodym, povídá Alžběta Havlová.