Přejít k hlavnímu obsahu

Kostel plný dětí, radosti a smíchu aneb Diecézní setkání dětí 2024.

Adalbertinum a přilehlý kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové se v sobotu 18. května 2024 naplnil radostí, nadšením a dětským smíchem. Konalo se tu totiž Diecézní setkání dětí s tématem modlitba, kterého se letos zúčastnilo přes 200 dětí a na 50 dospělých. Touto akcí jsme se připojili k Celosvětovému dni dětí, který vyhlásil na tyto dny papež František.

 

Setkání začalo ráno v kostele, kde jsme přivítali vzácnou a milou návštěvu otce biskupa Jana, který děti pozdravil, povzbudil je svým slovem a na závěr všem přítomným požehnal. Svůj pohled na modlitbu přidal také generální vikář Jan Paseka a celý den s námi strávil také biskupský vikář pro pastoraci a školství Prokop Brož. 

 

Po tomto krásném úvodu a přivítání mohla začít první část programu. Všechny děti dostaly svého průvodce a vydaly se na tyto čtyři stanoviště:

Žalmy jako zrcadlo pro pohled do naší duše

Modli se a pracuj aneb lidská duše jako zahrádka

Žehnání – dobro, které je větší než já

Modlitba všemi smysly a průvodce tichem

 

Odpolední program se nesl v duchu chvál a tvoření. Kostelem Nanebevzetí Panny Marie se tak rozléhaly zpěvy o Králi, který vládne a který nás má rád, o síle, kterou má a kterou nám dává, apod. 

 

Na úplný konec jsme se všichni sešli před oltářem - dospělí uprostřed a děti kolem nich. Se zdviženýma rukama za doprovodu písně a hudebních nástrojů žehnaly děti dospělým. Byla to dojemná chvíle, při které jen málo očí zůstalo bez slz.

 

Za katechetické a pedagogické centrum bychom chtěli poděkovat všem dětem, které přijely, všem dospělým, kteří je doprovázeli, a věnovali jim svůj volný čas. Vám patří veliké díky!

 

Děkujeme velice otci biskupovi Janovi, generálnímu vikáři Janu Pasekovi a vikáři pro pastoraci a školství Prokopovi Brožovi, že tu byli s námi, že nás doprovázeli modlitbami, ale také trpělivostí a ochotou.

A děkujeme také všem, kteří nám pomáhali s přípravou a organizací.

 

Těšíme se na Vás na všechny na dalším diecézním setkání dětí.

 

Tým Katechetického a pedagogického centra HK

Celý článek je dostupný na: 

https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/probehlo-diecezni-setkani-deti-14621