Přejít k hlavnímu obsahu

Kde jsi? - lapbook

Bůh touží, aby mu člověk byl na blízku. Neustále nám vychází vstříc a ptá se „kde jsi?“ 
I my míváme období, kdy se ptáme Boha „kde jsi?“

Obsahem tohoto postního lapbooku je program pro šest katechezí během šesti postních týdnů. Na každý týden je připravena jedna biblická postava, která se setkala s Ježíšem a s Jeho bezpodmínečnou láskou. Každé toto setkání nám může být inspirací, jak zahlédnout sám sebe pohledem nekonečné, bezpodmínečné Boží lásky a přijetí.

Věřím v Boha – malá duchovní obnova

Milí rodiče, nabízíme vám a vaším dětem malou duchovní obnovu s modlitbou „Věřím v Boha“. Je v ní obsažena celá podstata naší víry. Společně jako rodina můžete znovuobjevovat, kdo je Bůh a prohlubovat tak svůj vztah k Němu. Berte prosím tuto nabídku jako inspiraci pro společné prožívání víry v době postní i velikonoční.

 

Vyznání víry

V rámci programu se adresáti katecheze seznámí s různými formulemi vyznání víry. Cílem programu je nabídnout jinou cestu k porozumění významu Kréda, a to na základě seznámení se s tradicí východních církví - ikonostasem, který zobrazuje dějiny spásy a jejich zpřítomňování při slavení liturgie. Program obsahuje scénář dvou setkání:

  1. ikonostas

  2. práce s texty

(nutno vložit soubory z SharePointu BiHK!)

Křížová cesta s apoštolem Pavlem

Ve světle Pavlových slov se pokusíme nově objevit tajemství Kristova kříže. Pavel přijal Krista se všemi důsledky, a tak se stal privilegovaným svědkem nejen vzkříšeného Krista, ale i Krista trpícího: vždyť on nesl na svém těle Ježíšovy jizvy (Gal 6,17). Jeho slova jsou proto velmi silným a výmluvným svědectvím o věrnosti evangeliu, a to až k prolití krve. Bylo by škoda rozmělnit jeho slova, a proto jednotlivá zamyšlení budou tvořit jen citáty z jeho dopisů.

Přihlásit se k odběru postní doba