Přejít k hlavnímu obsahu

„Svět a my“ je dlouhodobý vzdělávací projekt pro žáky 1. stupně ZŠ. Nabízí soustavnější spolupráci s jednou třídou v rámci školního vyučování. Žákům jsou během 5 setkání v roce představena různá témata z křesťanství, která vhodným způsobem jednak doplňují výuku předmětů, ve kterých se o křesťanství hovoří, a jednak přibližují smysl a poslání církve ve světě. Tak se mají možnost žáci seznámit s křesťanským pohledem na uskutečňování míru ve světě, s významem kostelů a křesťanských staveb, s životem řeholníků, s biblickými příběhy a jejich poselstvím apod. 

Metodiky jsou prozatím zpracovány pro 2., 3., 4. a 5. třídu a všechny jsou odzkoušeny. 
Každý rok má své hlavní téma a jednotlivá setkání dané téma rozvíjejí. 

Cíl nabízených programů

- doplnit

Jak program vypadá
  • programy  jsou realizovány pracovníky Katechetického a pedagogického centra
  • Program jednotlivých setkání trvá cca 2,5 hodiny a vede ho jeden lektor. Pedagog je na setkáních přítomen. 

  • Nejvhodnější je prostředí mimo školu. (doplnit kde - v přírodě, parku, na hřišti?, případně jak se to dohaduje?)

  • Setkání jsou vedena formou zážitku, lektor pracuje s různými pomůckami,  obrazy, příběhy apod.  Pomůcky pro program si lektor vozí vlastní.
Objednání programu
  • kde / u koho je možné program objednat a jak
  • kromě výše uvedených údajů uvést i vhodnou dobu pro objednávání, jak je to s cenou, případnými požadavky na vybavení
Reference
  • Projekt byl zahájen ve školním roce 2007/2008 a účastnila se ho 3. třída ZŠ Kukleny v Hradci Králové. 
  • další školy, ve kterých se program realizoval, jsou-li
Ukázkové metodiky programu

Pro bližší představu o podobě jednotlivých setkání uvádíme v příloze metodiky pro 2. a třetí třídu.

(sem bych pak nahrál jen metodiku bez příloh - navrhuji např. Svět, který vidím - metodika první setkání , Svět, o kterém vím -metodika třetí setkání, Tříkrálový příběh - metodika druhé setkání , Boží pomoc pro člověka - metodika čtvrté setkání)