Přejít k hlavnímu obsahu

Kamarád v nebi je projekt, který vznikl na našem Katechetickém a pedagogickém centru a který nabízí možnost vybrat si svého kamaráda mezi těmi, kteří přijali Boha do svého života a odpověděli na jeho volání. 

Projekt má široké využití, je určen nejen pro výuku náboženství a katecheze, ale pro všechna společenství ve farnostech. Je koncipován jako jednodenní program, který lze použít i na celý víkend nebo rozdělit do pravidelných každotýdenní vyučovacích hodin. Dá se použit i jako celotáborová hra. Projekt obsahuje deset jednotlivých programů věnovaných deseti osobnostem  a lze s ním pracovat po celý školní rok. 

Cílem projektu není jen získat informace ze životopisů světců, ale především ukázat dětem hlavní myšlenky vybraných osobností, jejich postoje…Například u Carla Acutise se tak snažíme ukázat, jak mohou být sociální sítě a online svět využity k dobrým věcem a ke slávě Boha, u svatého Františka z Assisi vyzýváme k zamyšlení se nad stvořením a životním prostředím, které je naše společné dobro a zodpovědnost nás všech a Josefa Toufara zase představujeme jako člověka, který může inspirovat mladé lidi svoji odvahou, otevřeností a být pro ně hodnotovým majákem v rozbouřené době. Programy jsou založeny na hrách a aktivitách, které v dětech vyvolávají zážitky či zkušenosti, které mohou propojit se životem či myšlenkami daného světce či osobnosti a zamyslet se nad jejich podstavou a hloubkou. Aktivity jsou velmi různorodé a každý si může daný program uzpůsobit dle svých možností, věku dětí, složení skupiny či prostředí.

Projekt je vybaven i bohatým doprovodným materiálem od výtvarnice a grafičky Terezy Hladké. Součástí jsou tak pracovní listy, z kterých na konci projektu vznikne každému zúčastněnému osobní deník s jeho myšlenkami a úvahami, opakovací karty, komiksy, pohlednice z cest, na kterých je postaven program o svatém Pavlovi, plakáty, powerpointové prezentace, různé obrázky apod. Součástí materiálů je i sumář všech her a aktivit použitých v projektu, který se vám může stát inspirací pro vaši další práci s dětmi a mládeží.

Nechme se tedy oslovit lidmi, kteří vydali hluboké svědectví o pravdě Evangelia a dopřejme tato setkání i mladým lidem, kteří touží po dobrých inspiracích a nových výzvách. Kamarád v nebi může být začátek dobrodružné cesty k vlastní svatosti.