Přejít k hlavnímu obsahu

Milé katechetky, milí katecheté,

rádi bychom Vám tímto představili velikonoční knížku otevírající Svatý týden.

V příložených souborech si můžete stáhnout kompletní verzi, či její části, kterými jsou:

  1. Květná neděle (den připomínající vjezd Ježíše do Jeruzaléma)
    1. plošná varianta - stačí pouze vytisknout obrázek na papír formátu A4, který po přeložení na půl bude tvořit desky knížky (otevírá se jako kalendář).
    2. panoramatická varianta - nutné vytisknout všechny obrázky pojmenované "tisk"
  2. Zelený čtvrtek
  3. Velký pátek
  4. Bílá sobota
  5. Neděle vzkříšení

Ať Duch Svatý otevře naše srdce k přijetí všech milostí, kterými nás Pán chce v tomto čase zahrnout.

 

S přáním Kristova pokoje

Vaše Katechetické a pedagogické centrum HK